facebook linkedin

Technician

Vietnam

Date published: 6-May-2017

Share with: Facebook LinkedIn Twitter Google Plus Send to a friend

  • Thực hiện các công việc về Cơ-Điện được giao và tham gia kết hợp giải quyết, hoàn thành các công việc liên quan đến chuyên môn của mình.
  • Bảo đảm vận hành đúng đắn các hệ thống (ĐHKK, Điện, PCCC cũng như các hệ thống cơ điện khác trong phạm vi cao ốc) theo kiến thức chuyên môn của mình, theo nội dung được huấn luyện và/hoặc theo tài liệu.
  • Báo cáo, đề xuất phương án xử lý lên cấp trên khi thấy có thiết bị vận hành không bình thường, các hư hỏng, lỗi, vận hành kém hiệu quả của thiết bị trong phạm vi mình được giao trách nhiệm theo dõi.
  • Có khả năng thay mặt cấp trên của mình làm công việc giám sát việc sửa chữa – Bảo trì thiết bị cơ điện được được thực hiện bởi nhà thầu.
  • Ghi chép lưu trữ đầy đủ vào hồ các công việc, tình trạng trang thiết bị được giao vận hành.
  • Tham gia, xử lý bất cứ báo động cháy nào xảy ra.