facebook linkedin

Receptionist

Ho Chi Minh City , Vietnam

Ref#: 18032052

Date published: 26-Nov-2018

Share with: Facebook LinkedIn Twitter Google Plus Send to a friend

+ Dự đoán và đáp ứng những nhu cầu và yêu cầu của Cư dân.
+ Luôn có mặt tại sảnh và chào đón Cư dân / khách thuê / khách hàng.
+ Giải quyết các thắc mắc qua điện thoại hotline.
+ Thực hiện ca trực tại quầy Lễ tân theo lịch trực. 
+ Đảm bảo quầy Lễ tân / tiền sảnh luôn có nhân viên phục vụ trong thời gian vận hành.